dyłka•łukasz

pedagog
fotograf
tata
...


Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące
mojej działalności zawodowej i hobbystycznej.

strefa•zawodowa

WYKSZTAŁCENIE

podyplomowe
w trakcie
Wyższa Szkoła Bankowa
specjalizacja: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

podyplomowe
w trakcie
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIUM
specjalizacja: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

MAGISTER
2013
Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Specjalizacja: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna

LICENCJAT
2010
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
Specjalizacja: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna


DOŚWIADCZENIE

nauczyciel świetlicy
nauczyciel rewalidator
2019 -
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach

wychowawca
2012-2019
placówka socjalizacyjna
Ośrodka św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej

wychowawca
2010-2011
świetlica środowiskowa w dzielnicy Nowy Bytom
Ośrodka Bł. Jana Pawła II


ojcostwo

Tematyka, jaka zaczęła mnie interesować podczas studiów, to pedagogika rodziny, ściślej - ojcostwo. Temu tematowi poświęciłem zarówno pracę dyplomową, jak i magisterską.

Zapraszam do zapoznania się ze spisem treści i wstępem obydwóch pozycji. Jeśli ktoś chciałby zajrzeć do całej publikacji - proszę o kontakt.

strefa•hobby

fotografia

Jednym z moich głównych zainteresowań jest fotografia.
Ostatnio ciężko ją rozróżnić od pracy zawodowej.

Współpracuję głównie z zakochanymi! :-)

Zapraszam do zapoznania się moimi pracami i moim światem fotografii.


escape room

Początkowo jednorazowy wypad do Escape Roomu przerodził się w ogromną pasję do pokojów zagadek. Doszło do tego nawet, że stworzyłem własny escape room dla żony z okazji urodzin,
a następnie rozbudowałem go dzięki społeczności skupionej wokół portalu Polak Potrafi.
Tworzę też grupę miłośników ER - Kreple.
Zapraszam do zapoznania się z treścią linków
po lewej stronie.

kontakt